top of page

Sosiaalialan työntekijä todistajanaOletko työssä sosiaalialalla ja saanut kutsun todistajaksi oikeuteen? Sinua pohdituttaa varmasti moni asia. Kenties mietit, onko sinun pakko todistaa asiassa. Saatko kertoa salassa pidettävistä asioista? Luovutetaanko mahdollisesti omat henkilötietosi asianosaisille?


Sosiaalialan työntekijöitä haastetaan todistajiksi niin hallinto- kuin käräjäoikeuteenkin. Hallinto-oikeudessa käsitellään muun muassa valituksia sosiaalihuollon päätöksistä ja käräjäoikeudessa riita- ja rikosasioita, kuten lapsen huoltoa, tapaamista ja elatusta taikka esimerkiksi lähestymiskiellon määräämistä.


Pyyntö tai kutsu saapua oikeuteen todistamaan


Lähtökohtaisesti todistaja saa kutsun oikeuden käsittelyyn kirjeitse. Oikeudenkäynnin osapuoli (esim. kunta tai yksityishenkilö) pyytää työntekijän todistajaksi pääsääntöisesti tosiasioiden selvittämiseksi. Sinun on saavuttava oikeuteen todistamaan oikeuden kutsussa mainittuna ajankohtana uhkasakon nojalla, ellei sinulla ole sellaista estettä, jonka vuoksi sinun on mahdotonta saapua paikalle. Tällainen este voi olla esimerkiksi sairaus tai yleisen liikenteen keskeytyminen. Esteen hyväksyttävyydestä päättää aina oikeuden puheenjohtaja.


Mikäli esteenä on sairaus, sinun on toimitettava oikeudelle lääkärintodistus poissaolostasi. Oikeus saattaa tällöin järjestää toisen ajankohdan kuulemisellesi, mikäli arvioi todistamisesi olevan olennaista asian ratkaisemiseksi. Todistajan kuuleminen voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä.


Käsittelypäivän kulku


Käsittelypäivänä on hyvä saapua ajoissa tuomioistuimeen. Kaikille istuntoihin meneville tehdään turvatarkastus. Teräaseiden ja muiden turvallisuutta vaarantavien esineiden sekä päihdyttävien aineiden vieminen oikeuteen on kielletty. Mikäli tiedossasi on, että käsittelystä on tulossa pitkä tai tiedät, että todistajia on useita, on hyvä varata mukaan eväitä ja tekemistä odottamiseen. Oikeudenkäynti etenee omalla kaavallaan, eikä ilmoitettu aikataulu aina päde, varaudu odottamaan vuoroasi odotustilassa.

Todistaja kutsutaan nimeltä oikeussaliin ja todistaja on siellä vain sen ajan, jonka hänen todistamisensa kestää. Näin turvataan todistajan kertomuksen luotettavuutta sekä totuuden selville saamista.


Ennen todistajan kuulemista tuomioistuimen puheenjohtaja selvittää todistajalta hänen nimensä ja syntymäaikansa sekä tarvittaessa varmistaa todistajan henkilöllisyyden. Nämä tiedot kuulevat toki myös paikalla olevat asianosaiset. Lisäksi puheenjohtaja tiedustelee, onko todistajalla estettä antaa vakuutusta ja onko todistajalla velvollisuus tai oikeus kieltäytyä todistamasta.


Todistaja voi kieltäytyy todistamasta, mikäli hän on sukua asianosaiselle, eli henkilölle, jota käsittely koskee. Vaikka sinulla olisikin oikeus kieltäytyä todistamasta, sinun on kutsun saatuaasi kuitenkin aina tultava oikeuteen. Mikäli suostut todistamaan, olet velvollinen puhumaan totta samoin kuin muutkin todistajat, vaikka olisitkin asianosaiselle sukua.


Todistajaksi nimetyn tulee ennen todistamistaan antaa oikeuden puheenjohtajan sanelusta todistajan vakuutus; ’’ lupaan ja vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta, että minä todistan ja kerron kaiken totuuden tässä asiassa siitä mitään salaamatta tai siihen mitään lisäämättä taikka sitä muuttamatta." 


Todistajan nimenneen asianosaisen avustaja esittää kysymykset todistajalle ensimmäisenä, tämän jälkeen myös vastapuoli ja oikeudenjäsenet voivat esittää kysymyksiä. Todistajan tulee esittää kertomuksensa suullisesti, muistiinpanoja saa olla mukana, mutta niistä ei saa suoraan lukea, muistiinpanot ovat vain muistin tukena.


Todistajan tulee kertoa kaikki, mitä asiasta tietää


Sinun tulee kertoa oikeudessa kaikki, mitä tiedät käsiteltävästä asiasta. Voitkin joutua todistajana vastaamaan monenlaisiin kysymyksiin. Oikeuden puheenjohtajan tehtävänä on valvoa, ettei todistajalle esitetä asiattomia kysymyksiä ja että häntä ei kohdella sopimattomasti. Mikäli todistajana et osaa vastata kysymykseen tai et muista miten asia on ollut, tämä tulee kertoa avoimesti ja siten olla vastaamatta esitettyyn kysymykseen.


Mikäli asiakassuhde on päättynyt ennen todistamisen ajankohtaa, ei sinulla ole ennen käsittelyä oikeutta lukea esimerkiksi asiakkaan asiakirjoja tietojärjestelmistä läpi. Tällöin todistamasi asiat perustuvat muistiisi.


Salassapidon murtuminen


Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan sosiaalihuollon järjestäjä tai toteuttaja eli myös sosiaalihuollon työntekijä saa, jos se on välttämätöntä lapsen edun taikka erittäin tärkeän yleisen tai yksityisen edun vuoksi, antaa tiedon salassa pidettävästä asiakirjasta asiakkaan tai tämän laillisen edustajan suostumuksesta riippumatta tuomioistuimelle tai muulle viranomaiselle. Työntekijän on tällöin ammattitaitonsa pohjalta arvioitava, onko todistamatta jättäminen esimerkiksi lapsen edun mukaista.

Jos olet epävarma omasta salassapitovelvollisuudestasi ja siitä, mitä saat ilmaista oikeudessa ja mitä et, voit aina kysyä ohjeita oikeuden puheenjohtajalta.


Asianosaiset eivät aina ymmärrä, että työntekijän on todistajana kerrottava myös asianosaiselle epäedullisia asioita, vaikka asianosainen olisi itse nimennyt todistajan todistajakseen. Tämä saattaa toki heikentää luottamusta ja asiakassuhdetta jatkossa, joten työntekijän on hyvä tuoda tämä esille asiakkaalle jo mahdollisesti ennen käsittelyä. Haastavista asiakastilanteista voit lukea täältä.


Kun kaikki kysymykset on esitetty, kysyy oikeuden puheenjohtaja sinulta vielä, toivotko todistamisestasi korvausta. Korvattaviksi tulevat käytännössä matkakulut sekä taloudellinen menetys ja päiväraha.

Näin valmistaudut todistamiseen:

  • Perehdy mahdollisesti etukäteen saamiisi kysymyksiin

  • Käy läpi asiakkaasi asiakirjat ja/tai palauta mieleen tapaukseen liittyviä seikkoja

  • Merkitse omaa todistusta koskevat asiat aineistosta

  • Kirjoita ylös asiat, jotka mielestäsi on tärkeää tuoda oikeudessa esiin ja käytä muistiinpanoja muistisi tukena

Mikäli todistamisen suhteen jokin asia mietityttää, voit konsultoida myös meitä asiassa.

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page