top of page

Perheoikeus

Omaa elämää kannattaa suunnitella varautumalla jo etukäteen erilaisiin elämäntilanteisiin.  

 

Me sinulle laadimme mm. avioehtosopimuksen, sopimuksen avioeron varalta, ositussopimuksen, hoitotahdon ja edunvalvontavaltuutuksen. Autamme myös kaikissa edunvalvonta-asioissa sekä avio- tai avoero tilanteissa. Ota yhteyttä, niin katsomme perheoikeudelliset asiasi kuntoon.

Hoitotahto 

Hoitotahdossa määrittelet itse etukäteen sen, miten haluat, että sinua hoidetaan terveydenhuollossa, mikäli et syystä tai toisesta pysty itse ilmaisemaan tahtoasi hoitotilanteessa. 

Edunvalvonta ja edunvalvontavaltuutus 

Tekemällä edunvalvontavaltuutuksen voit itse vaikuttaa etukäteen siihen, kuka asioitasi hoitaa, mikäli tulet sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi itse kykenemättömäksi päättämään asioista. 

Edunvalvontavaltuutuksessa määräät tietyn henkilön toimimaan puolestasi haluamallasi tavalla pääsääntöisesti omaisuuttasi ja taloudellisia asioita koskevissa asioissa. 

Edunvalvontavaltuutus kannattaa tehdä muutoinkin kuin vanhuuden varalta ja sen avulla voit taata sen, että omaisuuttasi ja taloudellisia asioitasi hoitaa luottamasi henkilö tahtosi mukaisesti. 

Jokainen ihminen on oikeuskelpoinen. Oikeuskelpoisuus merkitsee sitä, että ihmiseen voi kohdistua velvollisuuksia ja hänellä voi olla oikeuksia. Jokainen ihminen on lähtökohtaisesti myös oikeustoimikelpoinen. Oikeustoimikelpoisuus tarkoittaa kykyä tehdä sitovia oikeustoimia, kuten sopimuksia.  

 

Vajaavaltaiseksi julistettu voi itse päättää henkilöään koskevasta asiasta, jos hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen. Tällaisia henkilöä koskevia asioita ovat esimerkiksi passin hakeminen, nimenmuutos ja suostumus lääkinnällisiin toimenpiteisiin.  Vajaavaltaisella on oikeus määrätä siitä, minkä hän on vajaavaltaisuuden aikana omalla työllään ansainnut. Tuomioistuin voi kuitenkin painavista syistä rajoittaa asianomaisen tätä oikeutta. 

Toimimme täysi-ikäisen henkilön edunvalvojina, mikäli henkilön oikeustoimikelpoisuutta on rajoitettu esimerkiksi henkilön vakavan kehitysvamman tai sairauden vuoksi.  

Avioero- ja avoero 

Avioliitto ja rekisteröityparisuhde vaikuttaa yleensä aina myös puolisoiden varallisuussuhteisiin. Naimisiin mennessäsi tai rekisteröidessäsi parisuhteen jo omistamasi ja myöhemmin saamasi omaisuus pysyy omistuksessasi ja saat pääsääntöisesti hallita sitä haluamallasi tavalla. Avioero tai toisen puolison kuolema voi kuitenkin vaikuttaa puolisoiden varallisuussuhteisiin, mikäli puolisoiden välillä ei ole tehty avioehtosopimusta.  

Avioehtosopimus kannattaa laatia ennen naimisiin menoa, mutta sen voi laatia myös naimisiin menon jälkeen. Avioehtosopimus vaatii kummankin puolison hyväksynnän ja rekisteröinnin digi- ja väestötietovirastoon. Avioehtosopimus astuu voimaan puolisoiden erotessa tai toisen puolison kuollessa.

Avioehtosopimuksella voitte määrätä, että kummallakaan tai toisella puolisolla ei ole avio-oikeutta toisen puolison omaisuuteen. Avioehdon voi myös rajata koskemaan tiettyä omaisuutta tai pelkästään avioeroa. Avioehtosopimuksen voi tehdä esimerkiksi vain avioeron varalle. 

Avopuolisoilla ei ole velvollisuutta elättää toisiaan eikä heidän välillään suoriteta eron sattuessa omaisuuden ositusta. Avopuolisot omistavat kumpikin oman omaisuutensa myös eron tapahduttua. Avopuolisoiden, jotka ovat asuneet yhdessä vähintään viisi vuotta tai joilla on tai on ollut yhteinen lapsi, välillä voidaan suorittaa omaisuuden erottelu ja avopuolisolla voi tietyissä tilanteissa olla oikeus saada hyvitystä toiselta avopuolisolta.  

Mikäli elätte avopuolisosuhteessa ja pohditte, miten asianne järjestyvät mahdollisen eron varalta tai avoero on sattunut, niin ota yhteyttä ja katsomme tilanteesi kokonaisvaltaisesti. 

bottom of page