top of page

Hoitotahto ja milloin se tulee tehdä

Mikä on hoitotahto?


Hoitotahto on kirjallinen asiakirja, jossa sinä voit ilmaista toiveesi ja tahdon terveydenhoidon suhteen, mikäli joudut tilanteeseen, jossa et enää kykene tekemään päätöksiä omasta terveydestäsi.

Hoitotahdossa voi määritellä haluamansa hoidot, hoidon rajoitukset, elämän loppuvaiheen hoidon toiveet, sekä mieltymykset esimerkiksi ravinnon, kivunlievityksen ja lääkehoidon suhteen.

1. Yksilön itsemääräämisoikeus:


Hoitotahto korostaa itsemääräämisoikeutta omasta elämästään. Jokaisella meistä tulisi olla oikeus päättää itseämme koskevista asioista niin kauan kuin kykenemme tekemään päätöksiä. Hoitotahto antaa mahdollisuuden ilmaista selkeästi ja etukäteen, millaisia hoitoja tai toimenpiteitä hyväksyy tai ei hyväksy erilaisissa terveydenhoidollisissa tilanteissa.


2. Selkeys terveydenhuollon ammattilaisille:


Hoitotahto on tärkeä myös terveydenhuollon ammattilaisille, sillä se tarjoaa selkeän ohjeistuksen potilaan toiveista ja tahtotilasta. Tämä auttaa terveydenhuollon ammattilaisia tekemään päätöksiä potilaan hoidosta ja hoitopäätöksistä siten, että ne ovat linjassa potilaan omien toiveiden ja arvojen kanssa.


3. Rauha ja turva läheisille:


Hoitotahto tuo myös rauhaa ja turvaa potilaan läheisille. Kun potilas on laatinut hoitotahdon, läheiset voivat olla varmoja siitä, että he tekevät päätöksiä potilaan puolesta tämän toiveiden mukaisesti, mikäli potilas itse ei enää kykene ilmaisemaan tahtoaan.


4. Hoitotahdon päivittäminen:


On tärkeää muistaa, että hoitotahto on elävä asiakirja, ja sitä on hyvä tarkastella säännöllisesti ja päivittää tarvittaessa. Elämäntilanteet ja arvot voivat muuttua ajan myötä, ja hoitotahto tulisi olla ajan tasalla vastaamaan yksilön nykyisiä toiveita ja tahdonilmaisuja.


5. Ammattilaisen apu hoitotahdon laadinnassa:


On suositeltavaa hankkia ammattilaisen apua hoitotahdon laadinnassa. Hoitotahto on tärkeä asiakirja, joka mahdollistaa yksilön oikeuden itsemääräämiseen ja hoitopäätöksiin liittyvän kontrollin ylläpitämisen. Se on arvokas dokumentti, joka selkeyttää hoitopäätöksiä sekä potilaalle että terveydenhuollon ammattilaisille. Hoitotahdon laatiminen on vastuullinen teko, joka osoittaa huolenpidon omasta hyvinvoinnista ja läheisten turvasta. Suosittelemme harkitsemaan hoitotahdon laatimista ja tarvittaessa kääntymään ammattilaisen puoleen hoitotahdon asianmukaisen laatimisen varmistamiseksi.

Me Lawilassa autamme sinua hoitotahdon laadinnassa ja päivittämisessä. Ole yhteydessä niin laaditaan yhdessä hoitotahtosi vastaamaan omia toiveitasi.

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page