top of page

Muut lakipalvelut
 

Laadimme lahjakirjoja, kauppakirjoja sekä vuokrasopimuksia sekä neuvomme ja autamme sopimusasiakirjoja laadittaessa. Mitä moniulotteisemmasta sopimuksesta tai lahjakirjasta on kyse, sitä suositeltavampaa on kääntyä lakimiehen puoleen. 

Kauttamme saat lahjakirjan raha-, kiinteistön-, asunto-osakkeen- taikka irtaimen omaisuuden lahjakirjaan. Voit lahjoittaa omaisuuttaa yhdelle henkilölle kolmen vuoden aikana ilman lahjaveroja yhteensä 4 999 €:n arvosta. Lahjakirjalla voit myös rajata lahjan saajan puolison avio-oikeuden pois lahjan osalta. Aviopuolisoiden välisiä lahjoituksia käsitellään samoin kuin muitakin lahjoja.

Kiinteistön taikka asunto-osakkeen lahjoittaminen läheisille on monesti järkevää. Lahjoituksella voidaan tukea läheisen taloutta, lisäksi laadukkaalla perintö- ja lahjaverosuunnittelulla voidaan saada myös huomattavia verosäästöjä. Lahjaveron määrää voit arvioida verohallinnon laskurilla (https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/lahja/lahjaverolaskuri/).

Kauttamme saat apua kauppakirjan laadintaan niin kiinteistön kuin asunto-osakkeenkin kaupassa taikka irtaimen osalta. Aina kun raha ja tavara vaihtavat omistajaa, kannattaa tehdä kirjallinen kauppakirja. Näin varmistetaan, ettei myöhemmin tule epäselvyyttä esimerkiksi siitä, missä kunnossa esine tai asunto-osake taikka kiinteistö on kaupantekohetkellä ollut. Lisäksi kiinteistön kauppakirja tulee laatia aina lain määrittämien muotovaatimusten mukaan.  

Elämä harvoin menee siten miten suunnittelee, siksi monia asioita onkin hyvä sopia edeltä asiakirjoja laatimalla. Kauttamme saat mm. avioehtosopimuksen, sopimuksen yhteisen velan hoitamisesta, sopimuksen avioeron varalta sekä lapsen huolto-, tapaamis- ja elatussopimuksen.  

Kauttamme saat myös apua vuokrasopimuksen laadinnassa, oli kyse sitten asuinhuoneiston, liikehuoneiston taikka kiinteistön vuokrasopimuksesta. 

Tarvittaessa annamme myös konsultaatiota myyjän ja ostajan sekä vuokralaisen tai vuokranantajan oikeuksista ja velvollisuuksista ja selvitämme sinulle sopimuksen sisältöä. 

Juridinen toimintakenttä on hyvin laaja, ja avustamme teitä myös mahdollisuuksiemme mukaan muunlaisissa asioissa. Voitte olla meihin yhteydessä erilaisten juridisten ongelmien suhteen. Tarvittaessa kieltäydymme toimeksiannosta, mikäli oma osaamisemme ei ole riittävän vahva kyseisellä osa-alueella. 

 

Kaikkiin palveluihimme sisältyy maksuton alkuneuvottelu.  Ota yhteyttä.

bottom of page