top of page

Perintöoikeus

Olemme apunasi, kun haluat tehdä perintösuunnittelua tai tarvitset apua kuolemantapauksen jälkeen. Laadimme testamentit ja avustamme kuolinpesän osakasta perunkirjoituksessa ja perinnönjaossa. Hoidamme myös osakkaiden puolesta perunkirjoitukset ja perinnönjaot alusta loppuun. Oli asiasi sitten miten iso tai pieni tahansa, älä epäröi ottaa yhteyttä.

Testamentti

 

Jokaisen kannattaa pohtia, miten asiat hoituvat ja mitä omaisuudelle tapahtuu kuoleman jälkeen. 

 

Mieti kenelle tahdot omaisuutesi jäävän.  Voit testamentata omaisuutesi kenelle tahansa ihmiselle tai yhteisölle, esimerkiksi hyväntekeväisyyteen. Jos sinulla on lapsia, he voivat pääsääntöisesti vaatia omaisuudesta osan testamenttimääräyksestä huolimatta. Eloonjääneellä puolisolla on oikeus jäädä asumaan perheen yhteisenä kotina käytettyyn asuntoon, ellei tämän varallisuuteen sisälly kodiksi kelpaavaa asuntoa. Perintöveron määrä puolestaan riippuu siitä, kuka on testamentinsaajana.

 

Testamentin tekemistä olisi järkevää pohtia enemmänkin, jos:

 

  • elät avoliitossa, koska avopuolisot eivät peri toisiaan samalla tavalla kuin aviopuolisot/rekisteröidyn parisuhteen puolisot, eikä avopuolisolla ole oikeutta jäädä kuolleen avopuolison omistamaan yhteisenä kotina käytettyyn asuntoon suoraan lain nojalla.

  • uusperheissä, joissa voi olla lapsia eri avioliitoista.

  • sinulla on alaikäisiä lapsia ja varsinkin eroperheissä, joissa myös erovanhempi on lapsen edunvalvoja.

  • haluat poissulkea lastesi puolisoiden avio-oikeuden pois perintöomaisuudesta.

  • sinulla ei ole serkkuja lukuun ottamatta muita sukulaisia, etkä halua, että perintö menee valtiolle.

  • haluat poiketa lain mukaisesta perillispiiristä ja tehdä verosuunnittelua.

  • perintöasiassa on kansainvälisiä piirteitä.

  • olet avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, sinulla on lapsia ja haluat jättää omaisuutta puolisollesi.

Testamentilla voit antaa koko omaisuutesi jollekin yhdelle taholle tai pelkästään jonkun tietyn esineen, rahamäärän tai osuuden. Voit myös määrätä, että jollain tietyllä henkilöllä on oikeus pitää omaisuutta hallinnassaan ja saada sen tuotto, jolloin kyseinen henkilö ei saa omistusoikeutta kyseiseen omaisuuteen. 

 

Testamenttiin voi myös asettaa toimeenpanijan tai määrätä, että omaisuudesta pitää huolta joku muu kunnes omaisuuden saaja on täysi-ikäinen.

Testamentti kannattaa säilyttää esimerkiksi pankin tallelokerossa. Testamenttia voit muuttaa niin kauan, kun ymmärrät määrääväsi omaisuudestasi kuolemasi jälkeen.

Ota yhteyttä ja laaditaan juuri sinun tarpeisiisi sopiva perintösuunnitelma.

 

Perunkirjoitus, pesänselvitys ja perinnönjako

Kun henkilö kuolee selvitetään, mitä hän omistaa ja kenelle hänen omaisuutensa menee. Tätä prosessia kutsutaan pesänselvitykseksi. Pesänselvitykseen kuuluu sukuselvityksen tilaaminen kuolleesta henkilöstä (dvv.fi/sukuselvitys). Sukuselvitys osoittaa kuolleen henkilön perilliset. Kuolleen henkilön omaisuusluettelo eli perukirja on laadittava kolmen kuukauden kuluessa henkilön kuolemasta. Perunkirjoituksessa syntyvä perukirja toimitetaan kuukauden kuluessa sen laatimisesta verottajalle perintöveron määräytymistä varten. 

Perukirjassa listataan mm. perilliset, mahdollinen testamentti, mahdolliset ennakkoperinnöt, vainajan velat ja varat sekä avio-oikeudenalainen omaisuus. Perukirjan laatimisen jälkeen voidaan suorittaa itse perinnönjako. Perinnönjaossa kuolleen henkilön omaisuus jaetaan perillisille heidän perintöosuuksiensa perusteella. Perilliset saavat jakaa kuolinpesän omaisuuden perintöosuuksiensa mukaisesti mahdolliset testamenttimääräykset huomioiden haluamallaan tavalla. 

Mikäli kuolinpesän osakkaiden välillä on erimielisyyttä omaisuuden jakamisesta, voidaan käräjäoikeudelta hakea pesänselvittäjä- ja jakajamääräys. Voimme toimia pesänselvittäjänä ja -jakajana hakemuksesta käräjäoikeuden määräyksellä.

Kuolintapauksen sattuessa jätä paperityöt meidän hoidettavaksemme. Ota yhteyttä.

bottom of page