top of page

Palvelut sosiaali- ja terveydenhuollolle

Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon lakitukea, selkeyttä hallinnollisiin ja asiakasprosesseihin sekä mahdollisuuden toimivan sosiaali- ja terveydenhuollon aikaansaamiseksi. Autamme tekemään sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ohjaavan lainsäädännön soveltamisesta sujuvaa ja toimintaa tukevaa.

 

Palvelujamme ovat muun muassa lakineuvonta, edustus asiantuntijaryhmissä, prosessikuvausten, ohjeistusten ja lomakkeiden laadinta, lausuntojen ja hakemusten laatiminen, oikeudenkäynnissä edustaminen, koulutukset sekä edunvalvontapalvelut. Lisäksi tarjoamme oikeudellista työnohjausta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Kauttamme saat asiantuntija-apua sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännöstä sekä muusta sosiaali- ja terveydenhuoltoa sitovasta lainsäädännöstä mm. hallintolaista, tietosuojasta- ja julkisuusoikeudesta sekä palvelussuhdeoikeudesta.

Palvelumme hyödyttävät niinhyvinvointialueita kuin järjestöjä ja yksityisiä palveluntuottajiakin. 

Autamme tapauskohtaisesti tai pidempiaikaisella sopimuksella. Palvelemme puhelimitse, sähköpostilla, turvasähköpostilla, toimistollamme Helsingin Pasilassa sekä etänä videoyhteydellä. Tarvittaessa liikumme myös valtakunnallisesti. Ota yhteyttä tästä.

Holding Phones
Lakineuvonta

Autamme lainsäädännön tulkintakysymyksissä mm. terveydenhuolto-, sosiaalihuolto-, lastensuojelu-, vammaispalvelu,- ikääntyneiden ja palvelussuhdeasioissa.

Toimimme myös asiantuntijaryhmissä oikeudellisena asiantuntijana. 

Court
Oikeusprosessit

Laadimme hakemuksia ja muita oikeudenkäyntikirjelmiä, kuten vastineita hallinto- ja käräjäoikeudelle sekä laillisuusvalvojille. Edustamme myös tarvittaessa kuntaa hoitamalla koko hallinto- tai käräjäoikeusprosessin. 

Foot of Baby Boy on Floor
Edunvalvonta

Toimimme lapsen edunvalvojana lastensuojelu- ja rikosprosessissa. Lisäksi toimimme edunvalvojan sijaisena mm. lapsen ja tämän huoltajan välisissä eturistiriitatilanteissa sekä silloin kun lapsi jää ilman huoltajaa huoltajan kuoleman tai muun syyn vuoksi tai huoltaja on estynyt.

Microphone
Koulutukset

Järjestämme lakikoulutuksia mm. seuraavista aiheista: terveydenhuolto, sosiaalihuolto, lastensuojelu, vammaispalvelut, 

vanhuspalvelut, kirjaaminen ja päätöksenteko, julkisuus ja tietosuoja sekä hallintoprosessi.

Gavel
Muut asiantuntijapalvelut

Kauttamme saat myös muita tarpeisiisi räätälöityjä asiantuntijapalveluita.

bottom of page