top of page

Lastensuojelun rajoitustoimenpiteet pähkinänkuoressa

Lastensuojelun rajoitustoimenpiteiden tavoitteena on turvata huostaanoton tarkoituksen toteutuminen mutta ennen kaikkea lastensuojelun rajoitustoimenpiteiden tarkoituksena on suojella sijaishuollossa olevaa lasta.


Lastensuojelulain mukaisten rajoitustoimenpiteiden käyttäminen tarkoittaa lapsen perustuslaissa ja ihmisoikeussopimuksissa turvattujen perus- ja ihmisoikeuksien rajoittamista.


Edellä mainitusta johtuen lastensuojelun rajoitustoimenpiteiden osalta on lastensuojelulaissa tiukat säännökset sekä itse rajoitustoimenpiteiden käytöstä ja perusteista, että myös niihin liittyvistä menettelyllisistä säännöksistä, kuten käytettyjen toimenpiteiden kirjaamisesta ja arvioinnista.


Rajoitustoimenpiteistä puhuttaessa on muistettava, että jokaisella lapsella on itsemääräämisoikeus.


Rajoitusta vai kotikasvatusta


Lain mukaisia rajoitustoimenpiteitä ei saa milloinkaan käyttää rangaistuksena. Lastensuojelulain mukaisten rajoitusten käyttäminen on erotettava aina rajojen asettamisesta lapsen kasvatuksessa.

Tärkeää on pohtia, että mikä ei ole kotikasvatusta eikä rajoittamista vaan vain huonoa kohtelua, esimerkiksi milloin kasvatussäännöissä on kyse vain aikuisten auktoriteettiasemaa korostavasta yksipuolisesta kasvatustavasta.


Lasta ei voida rangaista esimerkiksi pukeutumistyylistä, hiljaisilla ruokailuilla, huoneeseen menon aikaistamisella, kotilomien epäämisellä, joukkorangaistuksilla, perusopetuksen rajoittamisella taikka esimerkiksi nöyryyttämisellä.


Rajojen ja kieltojen asettaminen tukee lapsen kasvua ja kehitystä ja kuuluu lapsen päivittäiseen hoitoon. Kotiintuloaikojen asettamisella, ruokailu- ja nukkumaanmenoajoilla, kotiaskareiden tekemisellä sekä puhelimen ja tietokoneen käytön valvonnalla on tarkoitus opettaa lasta vastuullisuuteen ja sääntöjen noudattamiseen. Esimerkiksi puhelimen ottaminen aikuisen haltuun yönajaksi lapsen unen turvaamiseksi on mahdollista vain tilanteessa, jolloin puhelimen käytöstä aiheutuu lapsen yöuniin haittaa.


Jos kysymys on lapsen hoidosta ja huolenpidosta lastensuojelun sijaishuollon aikana ja siihen sisältyvästä tavanomaisten kasvatuksellisten rajojen asettamisesta, kysymys ei ole lain tarkoittamista lastensuojelulain rajoitustoimenpiteistä. Tavanomaisten kasvatuksellisten rajojen asettamisessa tulee aina huomioida lapsen ikä ja kehitystaso sekä muut lapsen yksilölliset tarpeet ja olosuhteet; näin ollen jokaisen lapsen osalta tavanomaisen kasvatuksen rajat tulee arvioida lapsikohtaisesti.
Lastensuojelun rajoitustoimenpiteet


· Yhteydenpidon rajoittaminen

· Aineiden ja esineiden haltuunotto 

· Henkilöntarkastus 

· Henkilökatsastus  

· Omaisuuden ja tilojen tarkastaminen 

· Lähetyksen tarkastaminen ja luovuttamatta jättäminen 

· Kiinnipitäminen 

· Liikkumisvapauden rajoittaminen 

· Eristäminen 

· Ilman lupaa lastensuojelulaitoksesta poistuneen lapsen palauttaminen 

· Erityinen huolenpito


Hyvää kohtelua koskeva suunnitelma


Lastensuojelulaitoksien tulee laatia hyvää kohtelua koskeva suunnitelma yhdessä laitokseen sijoitettujen lasten kanssa. Hyvää kohtelua koskevan suunnitelman tulee sisältää tiedot muun muassa siitä miten lastensuojelulaissa tarkoitetut rajoituksen toteutetaan ja missä tilanteissa niitä voidaan käyttää.


Valmis suunnitelma tulee käydä yhdessä läpi sijoitettujen lasten kanssa ja suunnitelma tulee sijoittaa lastensuojelulaitoksen tiloihin kaikkien nähtäville. Suunnitelma tulee lähettää tiedoksi niin lapsen sijoituksesta vastaavalle hyvinvointialueelle kuin yksikköön sijoitetun lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle sekä suunnitelma tulee arvioida ja tarkistaa vuosittain.


Oikeusturva


Sijaishuollon rajoitustoimenpiteiden sääntelyn tavoitteena on lasten ja ammattilaisten oikeusturvan parantaminen. Lisäksi säännökset selkeyttävät rajoja lapsen kasvatukseen kuuluvien rajojen ja laissa säänneltävien lastensuojelun rajoitustoimenpiteiden välillä.Tarvitsetko apua rajoitustoimenpiteiden tulkitsemisessa hyvinvointialueellasi taikka ohjeistamisessa hyvinvointialueella taikka lastensuojelun laitoksessa, ole yhteydessä niin autamme.


Mikäli haluat kuulla lisää rajoitustoimenpiteiden sisällöstä lastensuojelussa voit pyytää tarjousta koulutukseen taikka webinaariin. Ota yhteyttä.


Me Lawilassa autamme lasta taikka vanhempaa myös silloin, kun koet, että rajoitustoimenpidepäätös ei ole lainmukainen. Ole yhteydessä.

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page