top of page

Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijän asemasta sosiaalisessa mediassa

Sosiaali- ja terveydenhuollossa hoidetaan ihmisten perustavanlaatuisia tarpeita. Harvoin ihminen on yhtä haavoittuvainen kuin lääkärin vastaanotolla tai pyytäessään sosiaalihuollosta apua perheelleen. Siksi sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta aiheuttaa kiivasta keskustelua ja suuria tunteita.


Keskustelupalstoilla keskustellaan palkkatasosta, arvostuksesta, työoloista, palvelujen saatavuudesta ja laadusta. Sosiaalisen median aikakautena keskustelu on helppoa kasvottomana. Ihmiset haluavat olla esillä, vetoavat oikeuksiinsa verkossa ja saattavat asiat punnittaviksi julkisille keskustelupalstoille.Salassapitovelvollisuus


Luottamus on asiakas- ja hoitosuhteen perusta ja edellytys toimivalle asiakas- ja potilassuhteelle. Luottamus pitää sisällään sen, ettei asiakkaan tai potilaan tietoja päädy sivullisten saataville. Salassapidon ja tietojen luovuttamisen oikeusperusteiden tulisi olla jokaisen sosiaali- ja terveydenhuollon parissa työskentelevän tiedossa. Edes sitä, onko joku sosiaali- tai terveydenhuollon asiakas, ei saa ilmaista ulkopuolisille ilman laissa säädettyä perustetta, ei sosiaalisessa mediassa eikä edes perhepiirissä.


Potilaasta ja asiakkaasta ehkäpä vertaistuen kaipuussa anonyymisti kirjoitettaessa tai puhuttaessa, tulisi olla tarkkana, koska henkilötietoja (esim. ikä, sukupuoli tms.) yhdistelemällä asiakas tai potilas voi olla tunnistettavissa.


Toisaalta olisi kiva jakaa myös työpäiväänsä sosiaaliseen mediaan. Sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen saatavuus, niistä tiedottaminen ja yksiköiden toiminnan tutuksi tekeminen on hyvä tavoite. Toteuttamistavan kanssa pitää kuitenkin olla tarkkana. Julkaisuissa täytyy muistaa, ettei niissä esimerkiksi lähtökohtaisesti saa näkyä potilaita tai asiakkaita tunnistettavasti. Mikäli potilaalta tai asiakkaalta pyydetään lupa kuvaamiseen ja julkaisemiseen, täytyy lupaa pyydettäessä myös ottaa huomioon, ettei kuvattava esim. terveydentilansa vuoksi kykene ymmärtämään omaa etuaan salliessaan kuvaamisen ja julkaisuun.


Työpaikan asioista kirjoittaminen


Aina työn tekeminen ei ole yhtä onnea. Työ voi olla huonosti organisoitu ja asiakkaalta on ehkä tullut kipakka puhelu. Ehkäpä työntekijä on samaa mieltä soittajan kanssa, että nyt ei mennyt palvelujen toteuttaminen aivan putkeen. Epäkohdan voisi jakaa sosiaalisessa mediassa, sieltä saa varmasti vertaistukea!


Työntekijällä on lähtökohtaisesti samanlainen mielipiteen- ja sananvapaus vapaa-ajallaan, siinä missä meillä kaikilla muillakin. Mielipidekirjoittelun tulisi kuitenkin olla asiallista ja kirjoittajan muistaa virka- tai työntekijäasemansa edellyttämä käytös työ- ja vapaa-ajallaan.


On eri asia esittää sosiaalisessa mediassa asiallista perusteltua kritiikkiä esim. palvelujärjestelmää kohtaan kuin ruotia yksittäisen henkilön, kuten esimerkiksi esimiehen toimintaa. On myös eri asia esittää palautetta suoraan esimiehelle, kuin kirjoittaa se rajaamattomalle tai rajatullekin lukijakunnalle internetin syövereissä.


Joskus sosiaaliseen mediaan kirjoittelu ei ole asiallista ja se voi johtaa työpaikalla esimerkiksi varoituksen antamiseen. Se johtaako työpaikan asioista kirjoittelu työpaikalla toimenpiteisiin, riippuu paljon tapauksen kokonaisharkinnasta. Tapaukset ovat monenlaisia ja kokonaisuutena työntekijän toiminnan arviointiin vaikuttavat monet seikat, kuten arvostelijan aseman edellyttämä käyttäytymisvelvollisuus, arvostelun kohde, tapa esittää arvostelua ja se missä sitä esitetään.


Työntekijä sosiaalisen median hampaissa


Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät saavat myös osansa sosiaalisen median kirjoittelusta. Toimintaa ruoditaan sosiaalisessa mediassa kansalaisten toimesta jopa työntekijä- ja virkamieskohtaisesti melko armotta. Sosiaalisen median kanavista on tullut virallisten sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa valvovien toimielinten rinnalle uusi tuomioistuin, jossa tuomarit kokoontuvat hetkessä ja tuomio on valmis ilman vastavuoroista kuulemista.


Ilmiö kertoo monesta eri asiasta, kuten esimerkiksi ihmisten tarpeesta saada asialleen ja mielipiteelleen tukea. Mielipiteen- ja sananvapaus antaa vapauden esittää julkista tehtävää hoitavasta työntekijästä tai virkamiehestä asiallista kritiikkiä.


Kirjoittelu voi ääritapauksessa täyttää yksityisyyden, rauhan ja kunnianloukkaamista koskevan rikoksen tunnusmerkistön. Kirjoittelun ollessa uhkailevaa, myös henkeen ja terveyteen kohdistuva rikosepäily voi tulla kyseeseen. Tässäkin arvioinnissa painaa kirjoittelun kohteen asema, kirjoituksen asiallisuuden aste ja kuulijakunta.


Tutustu tulevaan koulutukseemme Haastavat asiakastilanteet ja työntekijän oikeudet ja tule oppimaan lisää.

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page